LÝ DO BẠN NÊN HỌC DƯỢC TẠI ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

 

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾNTheo định hướng ứng dụng và nghề nghiệp, hội nhập quốc tế. Chương trình đào tạo lấy SV làm trung tâm. SV được học sâu về chuyên môn nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.
 • ỨNG DỤNG VÀ THỰC HÀNH THỰC NGHIỆPSinh viên học và làm thông qua 4 kì làm việc tại các Doanh nghiệp. Sinh viên được thực hành, trải nghiệm thực tế và đạt năng lực đầu ra ngay trong quá trình học tập.
 • CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CÁN BỘ GIẢNG VIÊNSinh viên được học với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại dưới sự hướng dẫn tận tâm của đội ngũ giảng viên và cán bộ Nhà trường
 • MÔI TRƯỜNG HỌC TẬPTrải nghiệm 5 năm SV tại Thành phố đáng sống Việt Nam : ĐẸP, THÂN THIỆN, AN NINH, CHI PHÍ HỢP LÝ, NGÔI TRƯỜNG ĐẸP
 • CƠ HỘI VIỆC LÀMSinh viên được chọn cơ hội làm việc tại Nhật để đăng ký học tiếng Nhật ngay từ đầu khóa học hoặc làm việc tại các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh qua TT giới thiệu việc làm của Nhà trường tại TP HCM hay tại ĐN-Miền Trung
 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC BẬC ĐẠI HỌC GỒM:

   

  • Phần chuyên môn nghề nghiệp ngành Dược được thiết kế theo quy định của Bộ GDĐT và nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp, có tổng thời lượng là 160 tín chỉ, được phân bổ 9 học kỳ. 
  • Chương trình ngoại ngữ theo Thông tư số 01/2014 /TT-BGDĐT 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT về Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam thì SV Đại học phải đạt bậc 3/6. Và là điều kiện để nhận bằng tốt nghiệp. SV đã đạt thì được miễn học; SV chưa đạt thì thực hiện tại Quy định học phí đào tạo của Trung tâm Khảo thí và Đào tạo ngoại ngữ.
  • Ngoài ra, còn có Chương trình giáo dục thể chất và quốc phòng theo quy định của BGD là 11 tín chỉ do trường Quân sự Quân khu 5 tại TP Đà Nẵng đào tạo, cũng có học phí hỗ trợ như ngoại ngữ.
  • SV tốt nghiệp ra trường nhận bằng Dược sỹ.

   

Sinh viên ngành Dược khi tốt nghiệp có các năng lực sau

STT

Năng lực (nhóm năng lực)

Mô tả PLOs

Phân loại CĐR (x)

Lĩnh vực học tập

Mức độ nhận thức

CMNN

Chung

1

NL chung

PLO1: Vận dụng được kiến thức về hệ thống pháp luật Việt Nam, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam về lĩnh vực y tế vào trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân

 

X

Nhận thức

(Cognitive)

4

PLO2: Vận dụng được kiến thức về khoa học cơ bản, y dược học cơ sở vào trong việc học tập các môn chuyên ngành và trong hoạt động nghề nghiệp.

 

X

Nhận thức

(Cognitive)

5

PLO3: Thực hiện được các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và của ngành Y tế.

X

 

Kỹ năng

(Skill)

5

PLO4: Sử dụng hiệu quả các kỹ năng mềm để giải quyết các vấn đề liên quan trong học tập và hoạt động chuyên môn nghề nghiệp.

X

 

Kỹ năng

(Skill)

5

2

NL chuyên môn sâu

PLO5: Chiết xuất, định tính, phân lập được các thành phần hóa học trong cây thuốc; Kiểm nghiệm dược liệu bằng phương pháp hiển vi;  Xây dựng được các kế hoạch bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, chế biến các vị thuốc từ dược liệu và tổ chức sản xuất được các thuốc có nguồn gốc từ dược liệu.

X

 

Kỹ năng

(Skill)

5

PLO6: Thực hiện được việc bào chế, sản xuất và kiểm nghiệm đối với các dạng bào chế qui ước theo qui trình, hoặc theo các tài liệu hướng dẫn (SOP).

X

 

Kỹ năng

(Skill)

5

PLO7: Triển khai hoặc hướng dẫn thực hiện được các nguyên tắc thực hành tốt (GP’s) trong sản xuất, kiểm nghiệm, bảo quản, phân phối thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

X

 

Kỹ năng

(Skill)

5

PLO8 : Đánh giá được việc chỉ định dùng thuốc và/hoặc hướng dẫn sử dụng thuốc theo nguyên tắc an toàn, hiệu quả và hợp lý.

X

 

Kỹ năng

(Skill)

5

PLO9: Triển khai thực hiện được các hoạt động về quản lý và cung ứng thuốc hợp lý, kịp thời cho nhu cầu sử dụng thuốc trong cộng đồng.

X

 

Kỹ năng

(Skill)

5

PLO10: Thực hiện giao tiếp có hiệu quả với người bệnh, người chăm sóc, khách hàng, đồng nghiệp và cộng đồng.

X

 

Kỹ năng

(Skill)

5

 

 

PLO11: Triển khai được Luật dược, các văn bản pháp quy về Dược và có khả năng đào tạo chuyên môn dược cho nhân viên y tế cũng như cộng đồng.

X

 

Kỹ năng

(Skill)

5

3

NL hành nghề theo pháp luật và đạo đức nghề nghiệp

PLO12: Tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Thận trọng, trung thực, công bằng và khách quan trong hoạt động nghề nghiệp.

 

X

Thái độ

(Attitude)

5

4

NL ngoại ngữ, tin học

PLO13: Ứng dụng được ngoại ngữ và công nghệ thông tin trong giao tiếp và thực hành nghề nghiệp, đạt chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tương đương với khung trình độ quốc gia

 

X

Kỹ năng

(Skill)

4

5

NL kỹ năng thế kỷ 21 và khởi nghiệp

PLO14: Xác định được định hướng tương lai rõ ràng, thể hiện động cơ khởi nghiệp và học tập suốt đời.

 

X

Thái độ

(Attitude)

4

 

Chương trình giảng dạy được chia thành 3 khối kiến thức (GDĐC, GDCN, GDTC&QP), trong đó CTĐT được bố trí thành các khối kiến thức cố định và tự chọn (Sinh viên được chọn 1 trong 4 ngoại ngữ Anh, Nhật, Trung, Hàn (38 tín chỉ) và tự chọn học bổ túc thêm 8 TC/32 TC chuyên môn nghề nghiệp (không tính vào khối lượng tín chỉ của CTĐT chính), với số tín chỉ trong mỗi khối tại Bảng sau:

STT

Khối kiến thức

Số tín chỉ

Ghi chú

Bắt buộc

Tự chọn

A

Kiến thức Giáo dục đại cương

 27

 

 

A1

Lý luận chính trị

11

 

 

A2

Kỹ năng và NCKH

7

 

 

A3

Quản lý dự án và khởi nghiệp

8

 

 

A4

KHTN-XH

1

 

 

B

Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp

133

 

 

B1

Kiến thức cơ sở khối ngành

16

 

 

B2

Kiến thức cơ sở ngành

28

 

 

B3

Chuyên ngành

89

 

 

B3.1

Module 1: Sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe

24

2*/8*

 

B3.2

Module 2: Kiểm nghiệm – Dược liệu

19

2*/8*

 

B3.3

Module 3: Dược lâm sàng

23

2*/8*

 

B3.4

Module 4: Kinh tế & QT kinh doanh Dược

7

2*/8*

 

B3.5

TT&KLTN

10

 

 

 

Đi thực tế TN

4

 

 

 

Làm KLTN (hoặc học 6TC thay thế)

6

 

 

 

Học phần thay thế KLTN

6

 

 

C

GD thể chất – quốc phòng (chưa tính trong CTĐT)

11

 

 

 

Tổng

160 TC

8*/32*

Chưa tính GD TC&QP