Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3519.991 - 3519.929 - 3531.332

Website: www.donga.edu.vn

Email:

Số điện thoại: 0236.3 687.555

Nguyễn Minh Chính

Phạm Diệp Ánh Xuyên

0368.642.243